Boktips

slapp-kontrollen-vinn-friheten.jpg

Släpp kontrollen-Vinn friheten

Av Carina Bång

Adlibris 186 kronor

Bokus 200 kronor

En bok för anhöriga som är påverkade av missbrukets konsekvenser. Läsaren tar del av kunskap, intervjuer och reflektionsövningar. Detta för att kunna ta makten över vad de kan påverka och släppa kontrollen över vad de INTE kan förändra. Syftet är att hjälpa läsaren att uppnå en bättre livskvalitet, oavsett vilka val missbrukaren gör.

Så här skriver Carina i slutet av efterorden:

" Min önskan är också att boken ska sprida ytterligare ljus över de konsekvenser missbruk och beroende får för anhöriga och därmed belysa vikten av att även familjemedlemmar och andra närstående behöver hjälp, inte bara personen med beroendeproblematik. Jag vill uppmuntra både anhöriga och yrkesverksamma som arbetar inom behandlande yrken att fokusera mera på anhörigproblematiken. Min övertygelse är att det straffar sig i längden att inte stödja även de anhöriga då hela familjen behöver hjälp för att må bättre. Det finns stora vinster med att alla samarbetar, delar med sig av kunskap och erfarenheter och stödjer varandra inför stora förändringar. Det är ju trots allt de anhöriga som kommer att leva närmast individen med beroendeproblematik i resten av dennes liv. Att stödja anhöriga ökar chanserna för en varaktig förändring."

Ett litet boktips av

Annica

29 jan 2013